F800 裂缝综合测试仪

        应用领域
  用于桥梁、隧道、墙体、混凝土路面、金属表面等裂缝深度检测和裂缝宽度检测及被测裂缝图像存储。

        性能特点
        集裂缝深度、宽度测量于一体的专业裂缝综合测试仪
        裂缝深度、宽度测量均具备自动、手动两种判读功能,操作便捷,满足您的需求;
        裂缝宽度实时自动识别、手动判读,电子标尺人工判读三种模式,确保微细裂缝的判读准确;
        被测物体表面裂缝原貌实时显示在4.3寸彩色屏幕上,可以存储10000张裂缝原貌图像,并可将图像传输至U盘;
        显微传感器即插即拔,操作方便、可靠;
        独特的自校准功能,可用标准刻度板进行校准,操作方便、可靠。
        强大的文件管理功能,信息查询更加方便、快捷;
        专业的分析处理软件对裂缝进行更深入的分析,并生成检测报告。

        产品参数
同类型产品